Mẹo nâng

Mẹo nâng

Thủ thuật nâng là làm cho thanh trượt nằm ngang hoặc một chút trước thời hạn. Và chúng tôi sẽ thực hiện việc xếp dỡ sau khi giảm tốc độ.

Ngoài ra, bốc xếp tải được thực hiện theo hai giai đoạn. Khi nâng hành lý lên trên hành lý xếp chồng, trước hết di chuyển nó ở phía trước. Sau đó nâng palet hoàn toàn sau khi chỉ tay vào ngã ba. Ngược lại, khi đặt hành lý, bạn có thể đặt nó tốt nếu bạn đặt nó nhẹ một lần và đặt nó ở trung tâm. Chúng ta hãy làm việc theo từng giai đoạn thay vì đặt túi một cách hoàn hảo.