Bảo trì xe nâng và những bất ngờ! ! !

Bảo trì xe nâng và những bất ngờ! ! !

Tôi sẽ giới thiệu cho bạn để bảo trì bất ngờ.

Đó là một trường hợp xấu.

 

 

 

Đó là bên trong phanh trống.

Bạn có thể nhìn thấy nó sau khi được hàn bằng cách nào đó.

Có một bu lông trung tâm trong phần này và nó được cố định bằng một đai ốc.

Như thế này lỏng lẻo không tốt xíu nào.

Tôi cũng cẩn thận thấy rằng các ch tiết đang có vấn đề nghiêm trọng.

Tôi ngạc nhiên lần này! ! Hàn dùng lại đỡ · · · ·.

Đối với đai ốc bên phải, nó rơi ra, nó rơi vào trống phanh.

Tình trạng khá nguy hiểm.

Tôi ước tôi có thể thay thế đai ốc bằng một cái mới.

 

 

 

 

 

Đây là một điều bình thường

 

Máy tồn tại lâu nếu công ty sửa chữa và bảo trì được thực hiện.

Thiếu bảo trì dẫn đến tai nạn nghiêm trọng dẫn đến sửa chữa đắt tiền.